Jumat, 27 Agustus 2010

Pengertian Muslim, Mu'min dan Muttaqin

Pengertian Muslim, Mu'min dan Muttaqin 
Sebagai orang islam kita harus bisa membedakan antara apa itu Muslim, Mu'min dan Muttaqin, disini saya akan menerangkan sedikit tentang Pengertian Muslim, Mu'min dan Muttaqin 

Seorang muslim artinya orang yang telah berpasrah diri, dalam hal ini berpasrah kepada Tuhan, tetapi dalam rangking manusia ber­kualitas, seorang yang baru pada tingkat muslim berada pada tingkatan terendah. Karakteristik seorang muslim adalah seorang yang telah meyakini supremasi kebenaran, berusaha untuk mengikuti jalan kebe­naran itu, tetapi dalam praktek ia belum tangguh karena ia masih suka melupakan hal-hal yang kecil. Sedangkan seorang yang sudah mencapai kualitas  

mukmin adalah seorang muslim yang sudah istiqamah atau konsisten dalam berpegang kepada nilai-nilai kebenaran, sampai kepada hal-hal yang kecil. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa iman itu mem­punyai tujuhpuluh cabang, artinya indikator seorang mu'min itu ada tujuhpuluh variabel.

Di antara tujuhpuluh indikator itu antara lain; (1) seorang mukmin hanya berbicara yang baik, (2) jika mendapati sesuatu yang mengganggu orang lewat ketika ia melewati suatu jalan maka ia tidak akan meneruskan perjalanannya sebelum menyingkirkan se­suatu yang mengganggu itu, (3) merasa sependeritaan dengan muk­min yang lain, dan sebagainya. Sedangkan  

Muttaqin adalah orang mukmin yang telah menjiwai nilai-nilai kebenaran dan allergi terhadap kebatilan. Seorang muttaqin adalah orang yang setiap perbuatannya sudah merupakan perwujudan dari komitmen iman dan moralnya yang tinggi. Menurut Fazlur Rahman, takwa adalah aksi moral yang integral.
adapula Muttaqin adalah orang yang bertaqwa atau orang yang memelihara diri dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya. Pekerjaannya dinamakan taqwa.

9 Responses to “Pengertian Muslim, Mu'min dan Muttaqin”

 • bisa tanya kalau defenisi tokoh muslim apa ya
 • mantap penjelasanya jadi tambah tau nih, makasih indo moeslim
 • Trus klo "NonMUSLIM' artinya apa, dasar n pedomannya darimana?!!
 • Trus klo "NonMUSLIM' artinya apa, dasar n pedomannya darimana?!!
 • IMAM MAHDI MENYERU
  BENTUKLAH PASUKAN MILITER PADA SETIAP ZONA ISLAM
  SAMBUTLAH UNDANGAN PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
  bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah senjata kalian.

  Dengan memohon Ijin Mu Ya Allah Engkaulah Pemilik Asmaul Husna, Ya Dzulzalalil Matien kami memohon dengan namaMu yang Agung
  Pemilik Tentara langit dan Bumi perkenankanlah kami menggunakan seluruh Anasir Alam untuk kami gunakan sebagai Tentara Islam untuk Menghancurkan seluruh Kekuatan kekufuran, kemusyrikan dan kemunafiqan yang sudah merajalela di muka bumi ini hingga Dien Islam saja yang berdaulat , tegak perkasa dan hanya engkau saja Ya Allah yang berhak disembah !

  Firman Allah: at-Taubah 38, 39
  Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit
  sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kedurhakaan yang besar terhadap Allah!

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

  Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan kepada manusia di bumi.
  Ketahuilah !, Semua Negara Didunia ini adalah Negara Boneka Dajjal

  Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan memerangi Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia karena itu adalah FITNAH

  Firman Allah: al-Hajj 39, 40
  Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Iaitu
  orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran, melainkan karena mengatakan: Tuhan kami ialah Allah

  Firman Allah: an-Nisa 75
  Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu) orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan dan kanak-kanak .
  Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan(al-Baqarah 217)

  Firman Allah: at-Taubah 36, 73
  Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

  Firman Allah: at-Taubah 29,
  Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

  Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu minimal dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa / kampung.
  Bersiaplah menjadi Tentara Islam akhir Zaman sebelum anda dibantai oleh Zionis,Salibis,Munafiq dan Musyrikin
  Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam secara matang terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

  Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
  ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  email : seleksidim@yandex.com

  Dipublikasikan
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu
 • PENDAFTARAN BELA NEGARA
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

  Untuk Wali Wali Allah dimana saja kalian berada
  Sekarang keluarlah, Hunuslah Pedang dan Asahlah Tajam-Tajam

  Api Jihad Fisabilillah Akhir Zaman telah kami kobarkan
  Panji-Panji Perang Nabimu sudah kami kibarkan
  Arasy KeagunganMu sudah bergetar Hebat Ya Allah,

  Wahai Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang
  hamba memohon kepadaMu keluarkan para Muqarrabin bersama kami

  Allahumma a’izzal islam wal muslim wa adzillas syirka wal musyrikin wa dammir a’da aka a’da addin wa iradaka suui ‘alaihim yaa Robbal ‘alamin.

  Wahai ALLAH muliakanlah islam dan Kaum Muslimin, hinakan dan rendahkanlah kesyirikan dan pelaku kemusyrikan dan hancurkanlah musuh-mu dan musuh agama-mu dengan keburukan wahai RABB
  semesta alam.

  Allahumma ‘adzdzibil kafarotalladzina yashudduna ‘ansabilika, wa yukadzdzibuna min rusulika wa yuqotiluna min awliyaika.

  Wahai ALLAH berilah adzab…. wahai ALLAH berilah adzab…. wahai ALLAH berilah adzab…. orang-oramg kafir yang telah menghalang-halangi kami dari jalan-Mu, yang telah mendustakan-Mu dan telah membunuh Para Wali-Mu, Para Kekasih-Mu

  Allahumma farriq jam’ahum wa syattit syamlahum wa zilzal aqdamahum wa bilkhusus min yahuud wa syarikatihim innaka ‘ala kulli syaiin qodir.

  Wahai ALLAH pecah belahlah, hancur leburkanlah kelompok mereka, porak porandakanlah mereka dan goncangkanlah kedudukan mereka, goncangkanlah hati hati mereka terlebih khusus dari orang-orang yahudi dan sekutu-sekutu mereka. sesungguhnya ENGKAU Maha Berkuasa.

  Allahumma shuril islam wal ikhwana wal mujahidina fii kulli makan yaa rabbal ‘alamin.

  Wahai ALLAH tolonglah Islam dan saudara kami dan Para Mujahid dimana saja mereka berada wahai RABB Semesta Alam.
  Aamiin Yaa Robbal ‘Alamin

  Wahai Wali-wali Allah Kemarilah, Datanglah dan Berkujunglah dan bergabunglah bersama kami kami Ahlul Baitmu

  Al Qur`an adalah manhaj (petunjuk jalan) bagi para Da`i yang menempuh jalan dien ini sampai hari kiamat, Kami akan bawa anda untuk mengikuti jejak langkah penghulu para rasul Muhammad SAW dan pemimpin semua umat manusia.

  Hai kaumku ikutilah aku, aku akan menunjukan kepadamu jalan yang benar (QS. Al-Mu'min :38)

  Wahai para Ikwan Akhir Zaman, Khilafah Islam sedang membutuhkan
  para Mujahid Tangguh untuk persiapan tempur menjelang Tegaknya Khilafah yang dijanjikan.

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  Masukan Kode yang sesuai dengan Bakat Karunia Allah yang Antum miliki.

  301. Pasukan Bendera Hitam
  Batalion Pembunuh Thogut / Tokoh-tokoh Politik Musuh Islam

  302. Pasukan Bendera Hitam Batalion Serbu
  - ahli segala macam pertempuran
  - ahli Membunuh secara cepat
  - ahli Bela diri jarak dekat
  - Ahli Perang Geriliya Kota dan Pegunungan

  303. Pasukan Bendera Hitam Batalion Misi Pasukan Rahasia
  - Ahli Pelakukan pengintaian Jarak Dekat / Jauh
  - Ahli Pembuat BOM / Racun
  - Ahli Sandera
  - Ahli Sabotase

  304. Pasukan Bendera Hitam
  Batalion Elit Garda Tentara Khilafah Islam

  305. Pasukan Bendera Hitam Batalion Pasukan Rahasia Cyber Death
  - ahli linux kernel, bahasa C, Javascript
  - Ahli Gelombang Mikro / Spektrum
  - Ahli enkripsi cryptographi
  - Ahli Satelit / Nuklir
  - Ahli Pembuat infra merah / Radar
  - Ahli Membuat Virus Death
  - Ahli infiltrasi Sistem Pakar

  email : angsahitam@inbox.com
  masukan dalam email kode yang dikehendaki
  misalnya 301 : (untuk batalion pembunuhh Thogut / tokoh-politik)


  Disebarluaskan
  MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
  PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

  Fata At Tamimi
  singahitam@hmamail.com

 • Eh yg diatas ane,lu teroris atau apa an,..??
  Bawa-bawa nama Allah pula tu,mana pendaftarannya ribet segala,..gak jelas lagi...
  Eh,..kalau mau ngajak perang,perang aja sendiri,..buat apa perangin org yg gak berdosa,ini era globalisasi bro,nanti ada masanya buat perang ama org yahudi....
  Udahlah,jngan nyeret org lain buat ikutin pola pikir kamu..dg cara mengutip hadits dn ayat quran tentang jihad fisabilillah,coba telaah lagi,kapan hadits/ayat itu diturunkan,dan dalam keadaan apa ??
  Jelaskan pada saat diturunkannya ayat tsb di Al-Qur'an,islam sdg dimusuhi dan diperangi oleh kaum musyirikin,nah sekrang beda lagi..gak ada ayat yg menjelaskan tentang membunuh org yg gak ganggu(ngajak perang) sama kita (islam),sekrang masih tentram aja tuh,mekkah juga masih menjadi kota damai,kakbah masih utuh tuh......
 • Saudaraku PASUKAN PANJI HITAM, Assalamu'alaikum Wr wb.. Sebenarnya maksud dan niat sdr benar.. tapi ingat selain NIAT dan MAKSUD BENAR, CARAnya pun hrs BENAR pula.. Pakailah cara2 RASULULLAH MUHAMMAD SAW dalam menghadapi musuh Islam.. Teliti dan pelajari dengan seksama, bagaimana sifat dan akhlak Rasulullah saw dalam menyikapi masalah dan menyelesaikan masalah umat.. Jangan memakai CARA2 YANG TIDAK DICONTOHKAN DAN TIDAK ADA QIYAS DARI RASULULLAH SAW.. AGAR KITA TIDAK TERMASUK ORANG2 DHOLIM DAN MELAMPAUI BATAS.. SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MENYUKAI ORANG2 YANG MELAMPAUI BATAS.. MARI BERJIHAD DENGAN CARA YANG CERDAS.. JANGAN MEMERANGI ORANG YANG TIDAK MEMERANGI KITA.. MEREKA MEMERANGI KITA DENGAN PEMIKIRAN DAN LOGIKA, MAKA PERANGI LAH MEREKA DENGAN ILMU DAN LOGIKA.. JANGAN PERANGI MEREKA DENGAN PEDANG DAN PELURU.. RASULULLAH TIDAK MEMERINTAHKAN DAN TIDAK PERNAH MENCONTOHKAN HAL SPT ITU.. KATA RASULULLAH SAW : BALASLAH MEREKA SESUAI DENGAN MEREKA BERBUAT KEPADAMU.. DAN JANGAN GAMPANG MENG-KAFIR-KAN UMAT ISLAM YANG LAIN.. SESAMA MUSLIM TIDAK BERHAK dan DILARANG MENG-KAFIR-KAN MUSLIM YANG LAIN.. AGAR KEKUATAN UMAT ISLAM TIDAK TERPECAH BELAH.. KAUM KAFIR (YANG BENCI DAN MEMERANGI UMAT ISLAM) AKAN BERSORAK GEMBIRA BILA UMAT ISLAM SALING BERTIKAI DAN BERPERANG.. JAGA UKHUWAH.. MEMANG ADA MUSLIM YANG MUNAFIK, TP TELITI DULU DENGAN SEKSAMA SIAPA MUSLIM YANG MUNAFIK ITU, AGAR TIDAK SALAH DAN JATUH PADA KE-DHOLIM-AN.. HATI2 DALAM BERPIKIR DAN BERTINDAK.. "BARANG SIAPA YANG MENGATAKAN UMAT MUSLIM KAFIR, SEDANG YANG DIKATANNYA ITU TIDAK KAFIR, MAKA YANG MENGATAKAN KAFIR ITU SENDIR LAH YANG KAFIR.." HATI2.. INI MASALAH SANGAT PENTING.. BERAT PERTANGGUNGJAWABNYA DI HADAPAN ALLAH..
  Saudaraku, MARI BERJIHAD DENGAN KEMAMPUAN KITA MASING2.. MUNGKIN JUGA DENGAN CARA MASING2.. KERENA PEMIKIRAN MANUSIA TIDAK MUNGKIN SAMA.. HORMATI PERBEDAAN SEBAGAIMANA RASULULLAH SAW PUN MENGHARGAI PERBEDAAN. YANG PENTING PERBEDAAN ITU TETAP MENGACU PADA KITABULLAH DAN AS SUNAH RASULULLAH SAW. MARI BERJIHAD DAN BERJUANG DENGAN DIBARENGI SABAR DAN SHOLAT.. SUNGGUH ALLAH BERSAMA DENGAN ORANG2 YANG SABAR.. ALLAHU AKBAR..!
 • Terimakasih atas informasinya. Silahkan berkunjung ke blog saya dan baca artikel yang ada Muttaqin Id
 • Posting Komentar

  Back To Top